1

Địa chỉ: 448 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7

Giờ mở cửa: 8:00 - 00:00

1
Ngày đăng: 21/05/2021 10:36 PM

  1 . Dừa Sáp Trà Vinh
  - Vào năm 2018, khoảng. 61 triệu tấn dừa được sản xuất trên toàn thế giới; chững lại so với năm trước. Nhìn chung, sản lượng dừa tiếp tục cho thấy một xu hướng tương đối bằng phẳng. Tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất được ghi nhận vào năm 2012 với mức tăng 5,3% yoy. Trong giai đoạn được xem xét, sản lượng dừa toàn cầu đạt sản lượng cao nhất là 62 triệu tấn vào năm 2013; tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 2018, hoạt động sản xuất không lấy lại được đà tăng trưởng. Xu hướng tiêu cực chung về sản lượng dừa phần lớn được điều chỉnh bởi mô hình xu hướng tương đối bằng phẳng về diện tích thu hoạch và mô hình xu hướng tương đối bằng phẳng về số liệu sản lượng.
  - Trong số các quốc gia xuất khẩu chính, Guyana (+ 104,1% mỗi năm) ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất về xuất khẩu, trong 11 năm qua, trong khi các quốc gia dẫn đầu toàn cầu khác có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn.

  2 . Dừa Sáp Trà Vinh Nhiều Cơm
  - Về giá trị, sản lượng dừa ước tính theo giá xuất khẩu năm 2018 là 36,3 tỷ USD. Nhìn chung, tổng sản lượng cho thấy sự gia tăng nhẹ từ năm 2007 đến năm 2018: giá trị của nó giảm với tốc độ trung bình hàng năm -0,1% trong giai đoạn mười một năm qua. Tuy nhiên, mô hình xu hướng cho thấy một số biến động đáng chú ý được ghi nhận trong suốt thời gian được phân tích. Dựa trên số liệu năm 2018, sản lượng dừa tăng + 35,7% so với các chỉ số năm 2016. Tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất được ghi nhận vào năm 2009 khi sản lượng sản xuất tăng 50% so với cùng kỳ. Trong năm đó, sản lượng dừa toàn cầu đạt mức cao nhất là $ 49,4 tỷ. Từ năm 2010 đến 2018, tăng trưởng sản lượng dừa toàn cầu vẫn ở mức thấp hơn.
  - Năm 2018, giá xuất khẩu dừa bình quân đạt 483 USD / tấn, giảm -12,6% so với năm trước. Tuy nhiên, nhìn chung, giá dừa xuất khẩu tiếp tục cho thấy xu hướng tương đối ổn định. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2008, tăng 19% so với năm trước. Trong giai đoạn được xem xét, giá dừa xuất khẩu trung bình đạt mức cao nhất là 553 USD / tấn vào năm 2017, và sau đó giảm nhẹ trong năm tiếp theo.

  3 .Dừa Sáp Trà Vinh Giá Rẻ
  - Các quốc gia có sản lượng dừa cao nhất trong năm 2018 là Indonesia (19 triệu tấn), Philippines (14 triệu tấn) và Ấn Độ (12 triệu tấn), cùng chiếm 73% sản lượng toàn cầu. Tiếp theo là Sri Lanka, Brazil, Việt Nam, Papua New Guinea và Mexico, cùng chiếm thêm 15%.

  - Từ năm 2007 đến năm 2018, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng chú ý nhất về sản lượng dừa, trong số các nước sản xuất chính, trong khi các nước dẫn đầu toàn cầu khác có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn.
  -  
  Vào năm 2018, khoảng. 671 nghìn tấn dừa đã được nhập khẩu trên toàn thế giới; tăng 26% so với năm trước. Nhìn chung, nhập khẩu dừa tiếp tục cho thấy sự gia tăng đáng kể. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2016 khi nhập khẩu tăng 48% so với năm trước. Trong giai đoạn được xem xét, nhập khẩu dừa toàn cầu đã đạt con số cao nhất vào năm 2018 và có khả năng tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

  - Về giá trị, nhập khẩu dừa đạt tổng cộng 334 triệu đô la ( theo ước tính của IndexBox ) trong năm 2018. Nhìn chung, nhập khẩu dừa tiếp tục cho thấy sự gia tăng đáng kể. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2011 với mức tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2018 và có khả năng tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.

  4. Cung Cấp Dừa Sáp Trà Vinh
  - Vào năm 2018, khoảng. 12 triệu ha dừa đã được thu hoạch trên toàn thế giới; đứng khoảng. vào năm trước. Nhìn chung, diện tích dừa thu hoạch tiếp tục cho thấy xu hướng tương đối bằng phẳng. Tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất được ghi nhận vào năm 2010 với mức tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn được xem xét, diện tích thu hoạch dành riêng cho sản xuất dừa đã đạt con số cao nhất trong năm 2018 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai gần.

  5. Vựa Dừa Sáp Trà Vinh
  - Năm 2018, năng suất dừa bình quân toàn cầu đạt 4,9 tấn / ha, xấp xỉ năm trước. Nhìn chung, năng suất dừa tiếp tục cho thấy một xu hướng tương đối bằng phẳng. Tốc độ tăng trưởng rõ rệt nhất vào năm 2012 với mức tăng 4,3% so với năm trước. Trong thời gian được xem xét, năng suất dừa bình quân đạt mức tối đa là 5,4 tấn / ha vào năm 2007; tuy nhiên, từ năm 2008 đến năm 2018, năng suất ở mức thấp hơn một chút.

  Xuất khẩu toàn cầu đạt 555 nghìn tấn trong năm 2018, tăng 49% so với năm trước. Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất khẩu cho thấy sự tăng trưởng bền vững từ năm 2007 đến năm 2018: khối lượng của nó tăng với tốc độ trung bình hàng năm + 7,3% trong mười một năm qua. Tuy nhiên, mô hình xu hướng cho thấy một số biến động đáng chú ý được ghi nhận trong suốt thời gian được phân tích. Tốc độ tăng trưởng rõ rệt nhất vào năm 2018 với mức tăng 49% so với năm trước. Trong năm đó, xuất khẩu dừa toàn cầu đạt đỉnh và có khả năng tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

  6. Cung Cấp Dừa Sáp Trà Vinh
  Về giá trị, xuất khẩu dừa đạt tổng cộng 269 triệu đô la ( theo ước tính của IndexBox ) trong năm 2018. Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất khẩu cho thấy sự gia tăng đáng kể từ năm 2007 đến năm 2018: giá trị của nó tăng với tốc độ trung bình hàng năm + 7,3% trong 11 năm qua. Tuy nhiên, mô hình xu hướng cho thấy một số biến động đáng chú ý được ghi nhận trong suốt thời gian được phân tích. Dựa trên số liệu năm 2018, xuất khẩu dừa tăng 107,2% so với chỉ số năm 2012. Tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất được ghi nhận vào năm 2014 với mức tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn được xem xét, xuất khẩu dừa toàn cầu đạt mức tối đa vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai gần.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline
  0